Overige links

Meer vernieuwingsbewegingen en initiatieven

http://home.hetnet.nl/~werfklas/frame.htm
Onderwijs op basis van de gedachten van Rudolf Steiner (Vrije School)

http://www.vrijescholen.nl/
Site van de bond van Vrije scholen.

http://www.ecswe.org/
Vereniging van Vrije Scholen in Europa.

http://vrijeschool.pagina.nl/
Startpagina met allerlei informatie over de Vrije School

Vrije School
Site met uitgebreide informatie over Vrije Scholen.

Korczak
Site met informatie over de poolse pedagoog en onderwijskundige Janusz Korczak. Hij werkte in de geest van de reformpedagogiek.

EGO
Ervarings gericht onderwijs van Ferre Laevers. Steunt op de gedachten van de grote vernieuwingsbewegingen. In oorsprong bedoeld voor jonge kinderen.

OGO-academie
Ontwikkelingsgericht onderwijs. Een beweging die bestaande vernieuwingsgedachten combineert met uitgangspunten uit de reformpedagogiek.

Reggio Emilia
Uitgebreide informatie over Reggio Emilia. Engelstalig. In dit Italiaanse experiment, oorspronkelijk voor jonge kinderen, worden elementen uit de vernieuwingsbewegingen gebruikt in een nieuwe vorm.

Uitgangspunten van Reggio Emilia
Nederlandstalig.

Reggio Emilia
Voorbeeld van een kindercentrum waarin de werkwijze van Reggio Emilia als uitgangspunt wordt genomen.

Particuliere initiatieven, met reformpedagogische achtergrond:

www.aventurijn.org
Particuliere school waar een eigen onderwijsconcept wordt gehanteerd. Leren als avontuur. Relaties met bestaande vernieuwingsbewegingen.

www.wonderwijsschool.nl
Leren wanneer het jou past op je eigen manier is een centraal uitgangspunt bij deze school. Relaties met bestaande vernieuwingsbewegingen.

www.fasenonderwijs.nl
School die fasen als uitgangspunt neemt.

www.iederwijs.nl
School die zich door veel bestaande vernieuwingsgedachten laat inspireren. Heeft daaruit een eigen keuze gemaakt.

www.tags.ch
Rebecca en Maurizio Wild hebben vanuit de reformpedagogiek eigen ideeen ontwikkeld en die toegepast in scholen. Duitstalig.

www.sudval.org
School waar kinderen vrij zijn. Vormt een inspiratie voor veel Nederlandse initiatieven. Engels.

www.s-hill.demon.co.uk
Een van de oudste experimenten met zo groot mogelijke vrijheid voor kinderen. Opgericht door A.S. Neill. Engels.

www.vrijborch.nl
De Vrijborch is een school voor jonge mensen van 4 t/m 18 jaar. Op de Vrijborch kun je 'natuurlijk leren'. Dat betekent dat je de vrijheid krijgt om te leren wat en hoe je zelf wilt, en de verantwoordelijkheid die daar bij hoort.

www.holistischonderwijs.nl
De beginselen van het "nieuwe tijds onderwijs" worden in deze school waargemaakt. Zie ook: http://www.nieuwetijdsonderwijs.nl

www.wittering.nl
De school wil onder meer een pedagogische context bieden die door alle teamleden gezamenlijk wordt gedragen en voorgeleefd. Daarmee onderstreept ze een van de invalshoeken van de reformpedagogiek.

summerhillschool.co.uk
Summerhill is een van oorsprong "anti autoritaire" school, die met name in de jaren '70 veel belangstelling trok. De site geeft een beeld van het leven en leren in deze gemeenschap. Engelstalig.

Algemene informatie

www.startkabel.nl/k/basisonderwijs
Portalsite over het basisonderwijs. Kijk o.a. bij onderwijssystemen.

www.educational-solutions.nl
Steeds meer ouders onderwijzen hun kind thuis. Ook in ons land zijn initiatieven.

www.home-school.com
Amerikaanse site met veel informatie over thuisonderwijs over de hele wereld.

www.alternative-learning.org
Site met een overzicht van alternatieve scholen en vormen van onderwijs. O.a. veel informatie over thuisonderwijs.

www.socsci.kun.nl
Deze site geeft een zeer uitgebreid overzicht van de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Een compleet digitaal naslagwerk.

www.thuisonderwijs.nl
Vereniging van thuisonderwijs. Geen exclusieve reformpedagogische achtergronden.

homeschoolinformation.com
Uitgebreide site met informatie over thuisonderwijs

Voortgezet onderwijs:

www.slash21.nl
Een school als ontdekkingsreis, waar leerlingen zelfstandig en in samenwerking met leeftijdgenoten leren hoe te leren! Veel gedachten uit de reformpedagogiek aanwezig.

www.unic-utrecht.nl
UniC wil aansluiten bij de wereld van de kinderen en stof leveren tot nadenken en discussie.

www.educatiefpartnerschap.nl
"De nieuwste school" is nog in oprichting maar heeft ook plannen die direct gerelateerd zijn aan de reformpedagogiek.

www.amadeuslyceum.nl
Het nieuwe leren wordt het genoemd. Evenals in de reformpedagogiek legt de school een klemtoon op kunst en cultuur.